Створення умов для функціонування та розвитку закладу

Створення умов для функціонування та розвитку закладу

1.1 Кадровий склад працівників

1.2 Якісний склад педагогічних працівників

1.3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1.4 Атестація педагогічних працівників

2. Освітня програма

3. Наявність вакантних посад

4.1 Матеріально-технічне забезпечення

4.2 Відомості про приміщення та матеріальну базу

5. Доступність закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

6. Додаткові освітні послуги