Наша бібліотека

Бібліотека

Під час сигналу «Повітряна тривога!» бібліотека тимчасово не працює

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки – 1985 рік. 
Місце розташування бібліотеки – 1 поверх 
Загальна площа – 81,3 м2
Для користувачів є читальний зал на 20 посадочних місць. 
Завідує бібліотекою – Сокол Наталія Василівна, вища освіта, провідний бібліотекар , стаж роботи – 32 роки.

Основнi завдання i напрямки дiяльностi шкiльної бiблiотеки:

– сприяти реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти, розвитку навчально-виховного процесу;
– формувати в школярів прагнення до книги як джерела духовного розвитку;
– виховувати у школярiв iнформацiйну культуру, культуру читання, прищеплювати навички самостiйної роботи з книгою;
– формувати вмiння користуватися бiблiотекою, її послугами, книгою,її довiдковим апаратом i розвивати творчу думку, пiзнавальнi здiбностi та iнтереси школярiв, сприяти успiшному засвоєнню ними навчальних програм;
– подальше розвивати iнформативнi функцiї шкiльної бiблiотеки;
– виховувати шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;
– сприяти рiзними формами i методами бiблiотечної роботи самоосвiтi учнiв, пiдвищенню методичної, педагогiчної майстерностi вчителiв шляхом популяризацiї педагогiчної лiтератури та iнформацiї про неї;
– надавати допомогу в навчально-виховному процесi по проблемній темі школи «Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій на засадах компетентнісно орієнтованого навчання та виховання для формування життєвих компетентностей учнів».

Проблемна тема бiблiотеки: “Підвищення читацької та інформаційної компетенції учнів”.

Правила користування шкільною бібліотекою

Читачі бібліотеки повинні дотримуватися наступних правил:
1. Дбайливо відноситися до творів друку (не виривати, не загинати сторінок, не робити в книгах підкреслень, позначок), інших документів на різних носіях.
2. Підтримувати порядок розставляння книг у відкритому доступі бібліотеки, розташування карток в каталогах і картотеках.
3. Користуватися цінними і довідковими документами лише в приміщенні бібліотеки.
4. Переконатися при отриманні книг у відсутності дефектів, а при виявленні проінформувати про це працівника бібліотеки. Відповідальність за виявлені дефекти в книгах, що здаються, несе останній користувач.
5. Замінювати книги в разі їх втрати або псування ним рівноцінними.
6. Повністю розрахуватися з бібліотекою після закінчення терміну навчання в школі.
7. Читачі мають право отримати додому не більше п’яти книг.
8. Максимальні терміни користування документами:
– підручники, навчальні посібники – навчальний рік;
– науково – популярна, пізнавальна, художня література – 14 днів;
– періодичні видання, видання підвищеного попиту-три дні.
9. Читачі можуть продовжити термін користування документами, якщо на них відсутній попит з боку інших читачів.