День незалежності України

Громадянська освіта


День незалежності України — державне свято України, щовідзначаєтьсящорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР «Акта проголошеннянезалежностіУкраїни», щоприйнятовважати датою утвореннядержавиУкраїна в
сучасномувигляді. ІсторіюУкраїниприйнятовідраховувати, як правило, з моменту створенняКиївськоїдержави в IX столітті. Післязанепадуцього державного утворення і розпаду на дрібнікнязівства, щойогосупроводжував, в XVII століттіутворюєтьсяКозацько-Гетьманська держава, яка проіснувала до кінця XVIII століття, післячого, аж до XX століття, незалежноїукраїнськоїдержави не існувало.
ПісляЖовтневоїреволюції 1917 року на
Українупозначивсяпідйомнаціональногоруху, щооформився в «ТретійУніверсал» Центральної Ради 20 листопада 1917 року і оголосивУкраїнськуНароднуРеспубліку — УНР. В Універсалібулооголошено про свободу слова, друку, віросповідання, зборів, страйків, скасуваннясмертної кари. 
Післявідмовиукраїнського уряду прийняти ультиматум більшовицької Ради НароднихКомісарів, в якомувимагалосядозволитиїм ввести своївійська на Україну, а також не пропускати на Дон білихофіцерів і козаків, почаласяукраїнсько-більшовицькавійна. Військовіуспіхибільшовиківзмусиликерівництво УНР призвати на допомогуНімеччину. 
З середини лютого 1918 року почавсянаступнімецьких і українськихвійськ на територіюзахопленубільшовиками. До квітня того ж року вся Українабулазвільненавідбільшовицькоїокупації, однак, по факту опинилася в німецькій — Німеччина привела до владизбройним шляхом свогоставленика. За цимпослідкувалагромадянськавійна і череда інтервенцій, якізавершилися в березні 1919 року в Києві. На Всеукраїнськомуз’їзді Рад прийняттямконституції «незалежноїУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки (УРСР)». 
28 грудня 1920 між УРСР і РРФСР бувпідписаний «Робітничо-селянськийсоюзнийдоговір про військове і господарськеспівробітництво», якийзакріпивзалежність УРСР від РРФСР. Наступний шанс на незалежнуукраїнську державу представивсялише в кінці 20 століття, післярозпаду СРСР.
Вперше День незалежностіУкраїнибуввідзначений 16 липня 1991 року в пам’ять про те, щорік тому 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла «Декларацію про державнийсуверенітетУкраїни». Також 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла постанову «Про День проголошеннянезалежностіУкраїни». У нійзазначено:
«Зважаючи на волю українського народу та йогоодвічнепрагнення до незалежності, підтверджуючиісторичнувагомістьприйняттяДекларації про державнийсуверенітетУкраїни 16 липня 1990 року, Верховна Рада УкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспублікипостановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошеннянезалежностіУкраїни і щорічновідзначатийого як державнезагальнонародне свято України».
Згодом, 18 червня 1991 року, буливнесенівідповіднізміни до статті 73 Кодексу законів про працюУкраїнської РСР, унаслідокчого в перелікусвятковихднівз’явивсязапис: «16 липня — День незалежностіУкраїни». 
Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила «Акт проголошеннянезалежностіУкраїни», який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнськомуреферендумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежностіУкраїни. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада Україниухвалила постанову «Про День незалежностіУкраїни». У нійзазначено: 
«Зважаючи на волю українського народу та йогоодвічнепрагнення до незалежності, підтверджуючиісторичнувагомістьприйняття Акта проголошеннянезалежностіУкраїни 24 серпня 1991 року, Верховна Рада Українипостановляє: 
1. Вважати день 24 серпня Днем незалежностіУкраїни і щорічновідзначатийого як державнезагальнонародне свято України.
2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошеннянезалежностіУкраїни» від 16 липня 1990 року вважати такою, щовтратилачинність».