Якість освіти

* Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

* Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

* Склад комісії з питань порушення академічної доброчесності

* Додаток 1. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

* Положення про постійнодіючу комісію з розгляду питань булінгу (цькування)

* Склад постійнодіючої комісії з розгляду питань булінгу (цькування)

* План заходів з профілактики булінгу (цькування)