Якість освіти

* Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

* Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

* Про академічну доброчесність для вчителя і учня

* Склад комісії з питань порушення академічної доброчесності

* Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесно

* Додаток 1. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти

* Положення про постійнодіючу комісію з розгляду питань булінгу (цькування)

* Склад постійнодіючої комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

* План заходів з протидії насильству, булінгу/кібербулінгу (цькуванню)

* Корисні посилання щодо теми антибулінгу від МОН України